A VOCAL a Corvina rendszert használó könyvtárak osztott katalógizálási programja. A VOCAL rendszer fő elveit a következőképpen határoztuk meg: tagok napi katalogizálási munkájában ne legyen tőbblet teher tagok helyi adatbázásainak integritása megmaradjon a rendszer motorja egy automatikusan épülő központi adatbázis a központi adatbázis pontosan tükrözze a lokális adatbázisok állapotát A technikai részt illetően a következő elveket tartottuk szem előtt: bibliográfiai és authority rekordok fel és letöltése rekordazonosítók megőrzése “felülírás” vagy hozzáírás státuszú mezők kialakítása lelőhely adatok kezelése a lokális adatbázisok lekérdezésével Az adatbázis a VOCAL könyvtárak bibliográfiai adatállományán a 21 VOCAL könyvtár teljes elektronikus lelôhelykészletén túl az ODR tagkönyvtárak magyar dokumentumállományáról ad tájékoztatást. Az adatbázis nyitott mind bibliográfiai mind lelôhelyinformációk fogadására.

 

 

 

 

 
VOCAL rendszer leírása Keresés a VOCAL rendszerben Keresés a VOCAL rendszerben VOCAL szabályzatok VOCAL szabályzatok Union catalogue Keresés